Yatırımcı Sunumlarında En Çok Yapılan Hatalar

Yılda yaklaşık 120–130 civarı yatırımcı sunumu inceliyorum. Çoğuna benzer yorumları yaptığım için yazıya da dökeyim istedim.

Takım sayfasından beklenen, yatırımcıya

  • “Ekip çok iyiymiş”
  • “Ekibin sektör tecrübesi çok iyi”
  • “Ekip çok tecrübeli”
  • “Bu ekip bu işi çok iyi yapar”
  • “Bu ekipten başkası bu işi yapamaz”

gibi cümleler kurdurtmaktır. O nedenle sadece foto ve isimlerden oluşan bir takım sayfasının bir anlamı yoktur. Yatırımcının o sayfadan çıktıktan sonra rahatlaması için birkaç farklı yola gidilebilir. Ekipte çok iyi yerlerde çalışmış birileri varsa onlar belirtilebilir, çok iyi bir teknik ekip varsa onlar belirtilebilir, çok iyi bir üniversiteden mezun varsa o belirtilebilir.

Rekabet sayfasında genelde bir karşılaştırma tablosu hazırlanır, rakiplerin bir çok özelliğine çarpı işareti konur, girişimin kendisine de bir sürü tik işareti konur. Onlarda yok, bizde hepsi var denir.

Rekabet avantajı :)
Biz süperiz, diğerleri çok kötü :)

Bu sayfada yatırımcının beklediği, bu girişimin rakiplerin yetişemeyeceği noktaya gitmiş olması veya gidemeyecek durumda olmasıdır. Yani illa bu tip bir karşılaştırma tablosu hazırlayacaksanız rakiplerinizin 1–2 ayda yapamayacağı şeyler koymanız gerekmektedir.

Yatırımcı sayfalarında en çok yapılan hata pazarlamaya ve satışa ayıracakları parayı söyleyip bu alanları hiç test etmediklerini söylemeleridir. Yani pazarlamaya 200 bin dolar ayıracağız ve çok hızlı büyüyeceğiz ama hiç bir kanalı test etmedik demek büyük bir hatadır. Doğrusu “Biz tüm kanalları test ettik, en verimli kanalı da bulduk, $1 harcayıp $2.5 kazanıyoruz, o yüzden buraya $200 bin ayırdık” şeklindedir.

Bu duruma düşmeyin!

Herkes TAM, SAM, SOM’u az çok öğrendi fakat pazar 500 milyar dolar gibi ifadeler çok hatalı oluyor. Nedeni ise “SaaS işindeyiz, yatırımcılar için bir yazılım sunuyoruz” diyip “SaaS pazarı 500 milyar dolar” demek garip oluyor. O yüzden gerçekten hangi pazarda olduğunuzu iyi analiz edin.

bu sayfayı ara ara güncelleyeceğim.

--

--

Co-Founder of startups.watch; dakick (acquired) ; Author of 4 startup books http://bit.ly/books_su

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store