Aklıma gelen fakat tek başına da yazı olarak paylaşacak kadar uzun uzadıya bir konu olmayan şeyleri buraya yazayım istedim. Sürekli burayı güncelleyeceğim.


Girişimciler için derlediğimiz kaynakları aşağıda bulabilirsiniz :

Not : Yukarıdaki listelerde yer almak için bize eposta gönderebilirsiniz. support at startups watch


Here is the summary of Turkish Startup Ecosystem in Q2 2021:


Öncelikle 23 Haziran 2021 tarihinde 6. yaşımıza girdiğimizi belirteyim. Bundan 6 yıl önce yola çıkmıştık. 23 Haziran günü yoğunluktan tweet bile atacak vakit bulamadık, şimdi yazıda bahsetmek nasip oldu.

Şu anda ücretli üyelikler geçen sene aynı döneme göre %62 artmış. Merak edip özellikle 2021 yılında şu ana kadar hangi sektörlerden…


Here is the summary of Turkish Startup Ecosystem in 2021 Q1 :


Bilkent Cyberpark, Code.YapıKredi, Cube Incubation, Eczacıbaşı ve Hackquarters desteğiyle 2021 yılında her ay girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyoruz!

2021 yılının ikinci demo günü Smart X (Smart Home, Smart Office, Smart City, Smart Manufacturing) girişimleri için düzenlendi. 24 Şubat’ta canlı yayında sunum yapan SaaS girişimlerini aşağıdaki videodan izleyebilirsin.


Bilkent Cyberpark, Code.YapıKredi, Cube Incubation, Eczacıbaşı ve Hackquarters desteğiyle 2021 yılında her ay girişimcileri yatırımcılarla buluşturuyoruz!

2021 yılının ilk demo günü SaaS girişimleri için düzenlendi. 27 Ocak’ta canlı yayında sunum yapan SaaS girişimlerini aşağıdaki videodan izleyebilirsin.


Siber Güvenlik Kümelenmesi desteğiyle 2020 yılında ikinci kez düzenlediğimiz Siber Güvenlik Demo Gününde sunum yapan girişimleri aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


Fintech Istanbul katkılarıyla 22 Eylül 2020 tarihinde düzenlediğimiz Fintech Demo Günü 2020 etkinliğinde sunum yapan fintech girişimlerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.


ISTKA desteğiyle, 2020 yılı #KaynakVerimliliği teması kapsamında 20 Ağustos 2020'de düzenlediğimiz “Enerji Teknolojileri Demo Günü”nde sunum yapan girişimleri aşağıda videodan izleyebilirsiniz.

Serkan Ünsal

Co-Founder of startups.watch; dakick (acquired) ; Author of 4 startup books http://bit.ly/books_su

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store